Основна – програма за спиење (0д 4 месеци до 6 години)

Изработка на програма за спиење за вашето дете. Програмата е индивидуална, за секое дете посебно. Програмата се изработува врз основа на историјата на детето, темпераментот и возраста на вашето дете, вашата родителска филозофија, вашата единствена ситуација и вашиот фамилијарен живот.

6,000.00 ден

По изработката на програмата, закажуваме состанок (онлајн или во канцеларија), во времетраење од 1.5 до 2 часа на кој ќе ви ја презентирам програмата и тренинг методата, ќе ве воведам чекор по чекор во целиот тренинг процес и методата која ќе ја користите за да го научите вашето дете за заспива само и да ги преспива ноќите.

Verified by MonsterInsights