POLITIKA PRIVATNOSTI

Da biste omogućili korišćenje usluge web prodaje Doktor Gudnajt, koja je detaljno opisana u odeljku pod naslovom: „ POMOĆ PRI KUPOVINI “ i „ISPORUKA“, neophodno je da Doktor Gudnajt prikupi i obradi određene Vaše lične podatke. Posebno su nam potrebni vaše ime i prezime, adresa stanovanja i e-mail adresa, broj telefona i podaci o vašoj platnoj kartici. Ove informacije dajete u trenutku vaše registracije na našoj web stranici i prilikom naručivanja proizvoda. U tom trenutku istovremeno se slažete da date svoje lične podatke, tako da ih Doktor Gudnajt obrađuje u navedene svrhe.

Vaši lični podaci biće korišćeni u cilju blagovremenog i tačnog dostavljanja vaše porudžbine i prikupljanja cene prodatih artikala i cene usluge. Pored toga, vaši lični podaci će se koristiti za informisanje o vašim porudžbinama, kao io našim ponudama i popustima. Takođe, Vaši lični podaci biće korišćeni za kontinuirano unapređenje usluga koje nudi naš sajt, kao i Doktor Gudnajt uopšte, za unapređenje naše ponude i jednostavnije i prijatnije korišćenje usluga.

Doktor Gudnajt će sve prikupljene lične podatke koristiti isključivo u svrhe za koje su dati. Takođe, lični podaci će se čuvati u roku i na način koji je jasno predviđen u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i svim drugim važećim zakonima, kao i svim tehničkim i organizacionim merama bezbednosti. Kao subjekt ličnih podataka, imate pravo u svakom trenutku da zatražite informacije o tome koje lične podatke imamo o vama, da zatražite njihovu ispravku ako su netačni ili da zatražite njihovo brisanje. Pored toga, možete zahtevati da se e-pošta sa reklamnim sadržajem ne šalje na vašu adresu bez brisanja vaših ličnih podataka iz naše zbirke ličnih podataka.

Sve informacije koje se odnose na ili koje proizilaze iz kupovine koju je naš kupac izvršio u našoj web prodavnici smatraju se poslovnom tajnom i tretiraju se kao takve u skladu sa zakonima Republike S. Makedonije.

Za sva pitanja i dodatne informacije molimo vas obratite se na: [email protected] Ili na broj: 061 210 1 750

Korišćenje naše web prodaje nije moguće bez vaših ličnih podataka, a vaša registracija predstavlja saglasnost da Doctor Goodnight prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u svrhe i na način opisan u ovim Uslovima korišćenja.